Zřizovací listina

zřizovací listina FrýTajm Osek, p.o.