Zákon 106/1999 Sb.

106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím