Osecké noviny

FrýTajm Osek zajišťuje kompletaci, vydávání a distribuci Oseckých novin

Příspěvky, inzerci a dotazy zasílejte na redakční email: oseckenoviny@osek.cz.

Uzávěrka novin je vždy 15. dne v měsíci, při pozdějším dodání není možné příspěvek zařadit.
Případné dotazy na tel.: 774 695 292.