Kulturní dům Stropník

adresa: Klášterní nám. 31, 417 05 Osek

V Kulturním domě Stropník nabízíme restauraci Lokál u OndřejeTuristické informační centrum a v dubnu 2024 budeme otevírat kavárnu.

V 1. patře se nachází velký sál pro pořádání kulturních a soukromých akcí a také kanceláře FrýTajmu Osek. 

S historií města je objekt Stropník spjatý od 18. století a dlouho býval jediným hostincem v Oseku. Postaven byl v roce 1754 jako hotel "Císař rakouský". 

Dům čp. 31 na Klášterní náměstí v Oseku je vynikající ukázkou pozdně barokní hospody s pozdější přístavbou sálu v druhé polovině 19. století severním směrem. Objekt patřil k majetku oseckého kláštera a je dokladem výjimečné ekonomické aktivity této ve své době významné instituce. Vedle této skutečnosti je hostinec nositelem celé řady historicky hodnotných konstrukcí a materiálů.

V polovině 19. století vznikl v nástavbě nad bývalou konírnou společenský sál, později opatřený jevištěm pamatujícím mnohá představení ochotnického divadla. Dnes je objekt na Klášterním náměstí kulturní památkou. Nad oknem v přízemí si můžete všimnout ozdobné kartuše s plastickým motivem tváře, opatským znakem a letopočtem 1754.

Roli kulturního stánku plnil objekt od 19. století. Kulturní dům Stropník však nutně potřeboval kompletní rekonstrukci. Mimo provoz byl od roku 2015 kvůli špatnému stavu objektu.

Prostory Kulturního domu Stropník je možné pronajmout k soukromým účelům, oslavám, na firemní akce, přednášky, besedy ad. 

Ceník pronájmu KD Stropník

Pronájem sálu

včetně předsálí, stolová i divadelní úprava včetně úklidu

25 000 Kč/den

Záloha/kauce

25 000 Kč

Pokuta za porušení provozního řádu 

15 000 Kč

Pronájem šatny

bez obsluhy

600 Kč/den

Příprava sálu před a po akci

400 Kč/hod.

Zajištění úklidu po akci pro organizace města

1 500 Kč

Pronájem baru 

možný pouze k pronájmu sálu

700 Kč

V částce 25 000,- Kč za pronájem sálu je zahrnuta cena za úklid po akci, kterou společnosti Služby města Oseka, s.r.o. na základě faktury uhradí město Osek.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Platný ceník byl schválen radou města usnesením č. RM/472/2022, dne 20.12.2022.