Salesiova výšina

Salesiova výšina představuje sice malé, ale jediné skalní město v křemencích na našem území. Divotvorné skály porůstají křivolaké buky. Na skalních blocích můžete pozorovat tisíce otisků sladkovodních mlžů, protože celá výšina je naplaveninou třetihorní řeky, která ústila do severočeské uhelné pánve. Přírodní památka.

                                                    Zdroj a fotografie: itras.cz