Úvodem

Naučné stezky jsou přitažlivou a osvědčenou formou seznamování široké veřejnosti s hodnotami území, jimiž procházejí. Naučná stezka ,,Přírodou a dějinami Oseka" prochází územím s množstvím typických a jedinečných zajímavostí místní přírody, historie i kultury. Možnost spojení poznávání přírodních, krajinářských, historických a kulturních hodnot území je dána jeho výraznou atraktivitou a bohatou historií.

Naučná stezka vznikla začátkem 80. let zásluhou dobrovolných pracovníků ochrany přírody Teplicka a ve spolupráci s Horskou službou okrsku Bouřňák. Pod záštitou tehdejšího odboru kultury Okresního národního výboru v Teplicích fungovala stezka až do začátku let devadesátých. Tehdy byla stezka kompletně obnovena členy základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Oseku.

Další významná éra naučné stezky začíná v roce 2005, kdy Město Osek s využitím dotačních prostředků Ústeckého kraje přistupuje nejen k obnově stezky, ale také k jejímu rozšíření o tzv. městský okruh. Naučná stezka ,,Přírodou a dějinami Oseka" tak po čtvrtstoletí své existence plně zhodnocuje svůj původní název.

Trasa naučné stezky začíná a končí u pomníku katastrofy na dole Nelson a má okružní charakter. Celý okruh je dlouhý 14km a trvá zhruba 4 hodiny. První část trasy je vedena spíše přírodní a krajinářským územím. Druhá část trasy vede přes celé město Osek a nabízí tak prohlídku celého města.

Obsah

1. Pomník obětem katastrofy na dole Nelson

2. Parní vodárna

3. Zřícenina hradu Rýzmburk

4. Pamětní deska Václava Lavičky

5. Nad Osekem

6. Vrása

7. Zimoviště netopýrů

8. Krásná vyhlídka

9. Spirálový lom na kámen

10. Dolování na stříbronosných žilách

11. Štola Čertova díra

12. Krušnohorský zlom

13. Informační tabule

14. Skalní útvar Letohrádek

15. Informační tabule

16. Přírodní památka Salesiova výšina

17. Rozcestí

18. Pokusná plocha - ochrany lesních mravenců

19. Krušnohorská železnice

20. Lípy u kláštera v Oseku

21. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

22. Socha s. Jana Nepomuckého

23. Socha sv. Valentýna

24. Pomník Mistra Jana Husa

25. Reliéf Panny Marie

26. Sloup v ul. Dolnonádražní

27. Odpočinkový kámen

28. Pomník prince Josefa De Saxe

29. Mariánský sloup se sochou sv. Donáta

30. Odpočinkové místo

31. Torzo památného dubu (kulturní památka)

32. Krušnohorská železnice

33. Železniční expozice moldavské dráhy

34. Převislý buk

35. Rezervace vlčí důl

Zpříjemněte si cestu naučné stezky hrou GEOFUN - více informací zde.