OZNÁMENÍ MĚSTA OSEK

z 16. března 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a karantény pro území České republiky, kterou vláda vyhlásila 15.3.2020, a k zamezení šíření nového koronaviru COVID-19 , přijal starosta města toto opatření:

  • Omezují se úřední hodiny městského úřadu na dva dny v týdnu: pondělí a středa v době 13:30 - 16:30 hod.

Budova úřadu bude uzavřena, vstup bude umožněn na zazvonění.

Žádáme všechny občany, aby navštěvovali městský úřad pouze v nejnutnějších případech, vyřizovány budou pouze záležitosti, které nesnesou odkladu.

Důležitá čísla, spojení:

Spojovatelka - správní odbor  - 417 837 202-3

Odbor místního hospodářství -  417 837 189

Finanční odbor -  417 837 214

e-mail: osek@osek.cz

Potřebujete zaplatit nájem, poplatky atd.?

V yužijte bankovních převodů a elektronické bankovnictví. Splatnost místních poplatků (za psa, odpady) je k 30.6.2020, úhradu můžete tedy odložit na pozdější dobu.

Potřebujete doručit nabídku k výběrovému řízení?

Pracovníci úřadu jsou v práci, dostavte se na úřad, zazvoňte a vyčkejte otevření úřadu, vaši nabídku předejte v podatelně. Případně můžete využít pro kontaktování výše uvedené telefony.

Jste předvoláni ke správnímu řízení?

V pořádku, dostavte se v daném termínu, zazvoňte a vyčkejte otevření úřadu, případně můžete využít pro další domluvu výše uvedené telefony.

Prosím všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace (telefon, email, fax, datovou schránku).

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.
Ve stejném režimu budou k dispozici i pracovníci Služeb města Oseka, s.r.o., příspěvkové organizace FrýTajm Osek a Zásilkovny.

Informační turistické centrum, Městská knihovna Osek, Klub seniorů v Hrdlovské 643, Společenské centrum a sportovní areál jsou od 13.3.2020 uzavřeny do odvolání. Základní školy a mateřské školy jsou uzavřeny zcela.

Volby do Senátu Parlamentu ČR byly na základě rozhodnutí Vlády ČR zrušeny.


Ing. Jiří Macháček v.r. 

starosta města

V Oseku, 16.3.2020