NOVINKY

OTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6. dubna 2020 a přijatého mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne, tj. 8. dubna 2020, otevřen Městský sportovní areál v Oseku pro veřejnost. Při provozování sportovních aktivit občanů je nutné dodržet podmínky výše uvedeného opatření k omezení pohybu veřejnosti na venkovních sportovištích, které jsou platné od 7. dubna 2020.

Městský sportovní areál můžete navštěvovat každý den od pondělí do neděle v době od 10 do 18 hodin, kdy bude přítomen správce areálu. Výjimkou je velikonoční pondělí 13. dubna 2020, kdy bude areál uzavřen po celý den.

K rezervaci sportovišť využívejte on-line rezervačního systém zde nebo volejte na tel. číslo 778 098 272.

Víkendové rezervace sportovišť je nutné provádět VŽDY nejméně jeden den (tj. 24 hodin) předem.

Upozorňujeme, že lze využívat pouze sportoviště jako taková, nelze využívat kabiny včetně sociálního zařízení a sprch. 

Děkujeme, že při Vašem sportování budete dodržovat omezení spojená s opatřením vlády ČR k nouzovému stavu s ohledem na trvající pandemii.

Těšíme se na vaši návštěvu a sportu zdar! 


OZNÁMENÍ MĚSTA OSEK

z 16. března 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a karantény pro území České republiky, kterou vláda vyhlásila 15.3.2020, a k zamezení šíření nového koronaviru COVID-19 , přijal starosta města toto opatření:

  • Omezují se úřední hodiny městského úřadu na dva dny v týdnu: pondělí a středa v době 13:30 - 16:30 hod.

Budova úřadu bude uzavřena, vstup bude umožněn na zazvonění.

Žádáme všechny občany, aby navštěvovali městský úřad pouze v nejnutnějších případech, vyřizovány budou pouze záležitosti, které nesnesou odkladu.

Důležitá čísla, spojení:

Spojovatelka - správní odbor  - 417 837 202-3

Odbor místního hospodářství -  417 837 189

Finanční odbor -  417 837 214

e-mail: osek@osek.cz

Potřebujete zaplatit nájem, poplatky atd.?

V yužijte bankovních převodů a elektronické bankovnictví. Splatnost místních poplatků (za psa, odpady) je k 30.6.2020, úhradu můžete tedy odložit na pozdější dobu.

Potřebujete doručit nabídku k výběrovému řízení?

Pracovníci úřadu jsou v práci, dostavte se na úřad, zazvoňte a vyčkejte otevření úřadu, vaši nabídku předejte v podatelně. Případně můžete využít pro kontaktování výše uvedené telefony.

Jste předvoláni ke správnímu řízení?

V pořádku, dostavte se v daném termínu, zazvoňte a vyčkejte otevření úřadu, případně můžete využít pro další domluvu výše uvedené telefony.

Prosím všechny, aby maximálně využili bezkontaktní způsob komunikace (telefon, email, fax, datovou schránku).

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.
Ve stejném režimu budou k dispozici i pracovníci Služeb města Oseka, s.r.o., příspěvkové organizace FrýTajm Osek a Zásilkovny.

Informační turistické centrum, Městská knihovna Osek, Klub seniorů v Hrdlovské 643, Společenské centrum a sportovní areál jsou od 13.3.2020 uzavřeny do odvolání. Základní školy a mateřské školy jsou uzavřeny zcela.

Volby do Senátu Parlamentu ČR byly na základě rozhodnutí Vlády ČR zrušeny.


Ing. Jiří Macháček v.r. 

starosta města

V Oseku, 16.3.2020