Paragraf 106

106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím